Polityka prywatności

Polityka prywatności

Administratorem strony www.projekt-kuchnie.pl jest Projekt-Kuchnie Edyta Buczyńska, ul. Merkurego 10f, 67-200 Głogów. Możesz się z nami skontaktować mailowo pod adresem biuro@projekt-kuchnie.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu 602 481 877.

 

I. Twoje prawa jako osoby, której dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące uprawnienia:

  1. Prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  2. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  3. Prawo do przenoszenia danych,
  4. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio wyraziłeś taką zgodę,
  5. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych.

 

II Odbiorcy Twoich danych osobowych

W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje nam udostępnienie zebranych danych organom państwowym, będziemy zobowiązani takie dane udostępnić. Ponadto Administrator będzie przekazywać Twoje dane osobowe dostawcom usług księgowych, dostawcom usług pocztowych, dostawcom usług kurierskich, dostawcom usług prawnych, dostawcom usług i oprogramowania IT wspomagającego zarządzanie stroną www, dostawcom usług w zakresie hostingu poczty elektronicznej i strony internetowej, bankom oraz innym instytucjom finansowym w zakresie realizacji płatności, właścicielom serwisu społecznościowego (np. facebook). Jeżeli chcesz poznać listę podmiotów, którym udostępniamy bądź powierzamy Twoje dane osobowe skontaktuj się z nami.

 

III. Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Dane osobowe mogą zostać przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy zwłaszcza w przypadku, gdy dostawcy usług wykorzystanych w serwisie posiadają siedzibę lub serwery poza OEG. Jeżeli taki transfer będzie miał miejsce to zawsze w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są m.in. standardowe klauzule umowne dotyczące przekazywania danych osobowych podmiotom przetwarzającym dane mającym siedzibę w krajach trzecich, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 

IV. Przepisy końcowe

Administrator zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania serwisu lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.